Blog

Pulpity, czyli kwestia porządku i prywatności danych w aplikacji klub365
Mateusz Nowak, 25 sierpnia 2013
Dzisiejsza notka ma charakter techniczny i w związku ze zbliżającym rozpoczęciem się testów z udziałem wczesnych użytkowników, postaram się w niej krótko wyjaśnić mechanim "pulpitów" w aplikacji klub365.

W trakcie kliku moich rozmów z przedstawicielami zarejestrowanych organizacji pojawiła się dość oczywista potrzeba pewnego pogrupowania danych przechowywanych w aplikacji i zamknięcia ich w logiczne ramy, biorąc pod uwagę także kwestię ograniczenia widoczności pewnych kwestii dla określonych użytkowników. O ile sama potrzeba pozostaje generalnie oczywista, o tyle intuicyjna realizacja tego zagadnienia stanowiła już ciekawsze zagadnienie.

Pierwsza wersja aplikacji (ta od której wszystko zaczeło się dawno temu) oferowała możliwość tworzenia projektów - pojemników na zadania. Rozwiązanie nie było szczególnie elastyczne, a prawdopodobnie jedyną jego zaletą było częściowe uporządkowanie list z zadaniami, gdy te rozrastały się do rozmiarów, którymi trudno było zarządzać.

Jako potencjalne rozwiązanie pod uwagę brane były grupy użytkownikówa, a co za tym idzie - możliwość tworzenia zadań widocznych jedynie w obrębie danej grupy. I niejako właśnie z tej idei narodził się pomysł pulpitów - pomysł, którego użyteczność zostanie zweryfikowana w trakcie zbliżających się "dużych testów" aplikacji.

Wszystko to do czego użytkownik ma dostęp: zadania, raporty, pliki itd. będzie w aplikacji widoczne na standardowym pulpicie "publicznym". Oczywiście utworzyć będzie można więcej pulpitów, nadać im nazwy i przypisać do nich dowolnie wybranych użytowników. Tym razem nie chodzi jednak tylko o kolejny pojemnik na zadania.

Z każdego pulpitu korzystać będzie można jak z zamkniętej i logicznie usystematyzowanej warstwy. Nie tylko zadania, ale także powiadomienia, przypomnienia, pliki, forum - wszystko to działać będzie w kontekście określonego pulpitu. Do szybkiej zmiany tego kontekstu (pulpitu) wystarczy jedno kliknięcie w pasku narzędzi. Taka zmiana pozwoli przefiltrować dużą porcję danych i zyskać wygodny sposób analizy określonych zagadnień. Rozwiązana zostanie jednocześnie kwestia prywatności. Dane znajdujące się na pulpicie innym niż publiczny, widoczne i dostępne będą tylko dla użytkowników tego pulpitu.

Jak to wygląda w praktyce?

Widok tablicy i listy zadań na pulpicie publicznym:

W dowolnym momencie możemy zmienić puplit korzystając z rozwijanej listy w górnym pasku aplikacji:

Po zmianie pulpitu operujemy tylko na danych utworzonych na pulpicie "Zarząd":

Mam nadzieję, że pomysł ten przypadnie wkrótce wczesnym użytkownikom do gustu. Jego rozwinięcie pochodzi właśnie od nich.

Opublikowano: 2013-08-25 23:26:52

Wróć na blog | Dowiedz się więcej o aplikacji dla Twojego klubu